Veiligebuurt.nl
veiligebuurt

Veiligebuurt.nl

Naam: Veiligebuurt.nl
Wat: Positionering, marketingplan, website

Veiligebuurt.nl brengt buurtbewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact en biedt ze de mogelijkheid verdachte situaties te melden aan elkaar en de juiste instanties.
Eind 2015 bracht het bedrijf de Veiligebuurt app naar de markt.
Marketing for Good hielp Veiligebuurt.nl met het ontwikkelen van een positionerende storyline die overheden én eindgebruikers aansprak, het opstellen van het marketingplan en de ontwikkeling van de website.

Veiligebuurt.nl is in 2015 geselecteerd voor een grote pilot in Rotterdam. Na de pilot wordt de Veiligebuurt app geïmplementeerd in verschillende gemeenten in Nederland.

www.veiligebuurt.nl